Sale!

Khóa học Product Management – Standard Package

11.999.000 

Course:

 • Truy cập trọn bộ khóa học
 • 13 chương, 143 bài học quay sẵn

Tài khoản học viên:

 • Tài khoản học tập trọn đời
 • Miễn phí update bài mới trong tương lai

Thư viện tài liệu:

 • PM Glossary
 • PRD Template
 • Product Launch Template
 • Product/Market Fit Survey Template
 • Release Note Guideline
 • User Story Guideline
 • PO/ PM Onboarding Plan

Coaching & Support:

 • Hỗ trợ trọn đời qua 2 group chung trên Zalo/ Facebook
 • Coaching: không
Scroll to Top