Sale!

Khóa học Product Management – Mini Package

5.999.000 

Course:

  • Truy cập trọn bộ khóa học
  • 13 chương, 143 bài học quay sẵn

Tài khoản học viên:

  • Tài khoản có hạn sử dụng 3 tháng

Thư viện tài liệu:

  • PM Glossary
  • PRD Template
  • Product Launch Template
  • Product/Market Fit Survey Template
  • Release Note Guideline
  • User Story Guideline
  • PO/ PM Onboarding Plan
Scroll to Top