Sale!

Khóa học Product Management – Exclusive Package

29.999.000 

Course:

 • Truy cập trọn bộ khóa học
 • 13 chương, 143 bài học quay sẵn

Tài khoản học viên:

 • Tài khoản học tập trọn đời
 • Miễn phí update bài mới trong tương lai

Thư viện tài liệu:

 • PM Glossary
 • PRD Template
 • Product Launch Template
 • Product/Market Fit Survey Template
 • Release Note Guideline
 • User Story Guideline
 • PO/ PM Onboarding Plan

Coaching & Support:

 • Hỗ trợ trọn đời qua 2 group chung trên Zalo/ Facebook
 • Private Support: 2 tháng* hỗ trợ riêng 1:1 qua Zalo
 • Private Coaching: 8 buổi coaching 1:1, trong 2 tháng* (60mins/ session)
 • CV review & Portfolio review: 2 lần, trong 2 tháng*
 • Mock interview: 2 lần, trong 2 tháng*

* Thời gian 2 tháng được tính kể từ ngày mua khóa học

Scroll to Top